Beste barneforsikring

En barneforsikring er en forsikring som dekker dine og barnets behov både under og etter en eventuell ulykke eller sykdom. Forsikringen tegnes for barn fra 2 år og oppover til 16 år, og når den opphører varierer fra selskap til selskap, men det er vanlig at den opphører ved 26 års alder. Kommer det til et punkt der det er snakk om utbetaling av erstatning går denne til foreldrene frem til barnet er fylt 18 år. Det er også viktig å huske at sykdommer eller lidelser som har vist symptomer de første tre månedene etter avtalen er signert, ikke gjelder i forsikringen.

Beste barneforsikring

Er det en ting ingen av oss ønsker, så er det å leve lengre enn våre barn. Barna våre er noe av det mest dyrebare vi har, og da gjelder det for oss å ta vare på dem deretter også. En måte å gjøre dette er å skaffe en barneforsikring.

Barna våre er det mest dyrebare vi har, mer verdt enn noen hus, bil eller andre eiendommer vi klarer å akkumulere i løpet av livet. Men barn kan bli syke og deres utforskende natur gjør at de mer enn en gang havner i små og store ulykker som kan føre til helseproblemer på lang sikt også. Vi vet alle at her i Norge er det lange køer for å få den behandlingen man trenger, så da gjelder det å finne måter man kan sikre at barnet får riktig behandling til riktig tid, uten at man blir loppet i prosessen. En av måtene du kan sikre barnet ditt på er gjennom en barneforsikring.

Å finne beste barneforsikring

Når vi snakker om beste forsikring av barn så er det selvfølgelig den som klarer å gi de beste vilkårene til den beste prisen. Det er enkelte ting som bør være en del av en god barneforsikring uansett hvilket selskap det er snakk om. Om barnet blir sykt eller har en ulykke er det viktig at forsikringen dekker reise og behandlingsutgifter i forbindelse med dette. Dette finnes sykdommer som det ikke er mulig å få riktig hjelp med her i Norge, simpelthen fordi de er for dyre. Det finnes også behandlinger som man bare kan ta i bestemte deler av landet eller i andre land. Det bør også være muligheter for dagpenger med sykehusopphold med forsikring barn.

Det bør være muligheter for utbetaling av erstatning ved varig skade etter ulykke eller utvalgte sykdommer. I noen tilfeller er det også nødvendig å få tilpasset boligen til for eksempel rullestol eller ha bestemte former for hjelpemidler i boligen. Dette er noe som bør være inkludert i forsikringen. I noen tilfeller vil det være behov for mer tilsyn og pleie i dagliglivet. Da får foreldrene hjelpestønad fra NAV, men barneforsikringen kan også yte en tilleggsstøtte hvis dette er tilfelle.

Ikke glem uførhet

Hvis forsikringen ikke allerede har dekning for ufør, bør dette kjøpes utenom. Denne vil denne arbeidsuførhet om barnet blir ufør og ikke har mulighet til å tjene egne penger. Barnet vil selvfølgelig få NAV støtte, men denne er adskillig lavere enn vanlige lønninger. Derfor vil en uføreforsikring gi barnet ekstra penger slik at de kan leve som om de var på vanlige lønninger. Da er det ikke snakk om å leve over evne eller et luksusliv. Det er snakk om å kunne ha et vanlig liv, med god livskvalitet. Er man ufør så har man gjerne en del utfordringer som man trenger å forholde seg til i dagliglivet. Med utbetalinger fra uføreforsikringen får man dekket det som staten ikke nødvendigvis dekker.

Barneforsikring i gave?

Er du tante, onkel eller kanskje til og med Besteforeldre? Da kan man jo kanskje vurdere å gi en barneforsikring i gave til stressede småbarnsforeldre. Men da lønner det seg å diskutere det med foreldrene først, slik at de ikke føler seg overkjørte. Eller føler de blir stuck med en forsikring de ikke ønsker eller har råd til. Det kan være lurt å kjøpe forsikring for en tidsperiode, som for eksempel ett år, slik at du dekker det første året og så kan de vurdere om de vil beholde den etterpå.

Legg ut forsikringen på anbud

Om du så har funnet ut hvilke selskaper du skal holde deg unna gjennom samtaler med de i nettverket som har småbarn, så kan du fortsette jakten. Nå kan du sjekke med dine forsikringsselskap og se hvilke priser de kan gi deg som totalkunde eller om det er slik at det faktisk kan lønne seg å ta både barneforsikringen og de andre forsikringene i et nytt selskap. En bra måte å sjekke dette på er å legge forsikringene dine ut på anbud og se hvilke tilbud du får fra forsikringsselskapene. Når du legger forsikringene ut på anbud så vil de forskjellige forsikringsselskapene ta kontakt med deg og gi deg tilbud. Da bør du be om å få tilbudene med vilkår sendt på e-post slik at du kan gå over dem og sammenligne priser og vilkår slik at du får beste prisene uten at det går ut over vilkårene. Når du har gjort dette kan du enten gå tilbake til dine opprinnelige selskap og si at du har fått tilbud med pris og vilkår og se om de kan matche tilbudet. Hvis de ikke kan matche tilbudet velger du selvfølgelig det beste tilbudet du har fått.

Beste barneforsikring

Har man barn, er man naturligvis opptatt av at barneforsikringen skal være god. Først og fremst må de generelle vilkårene dekke nok. Det betyr både i ulike situasjoner forsikringen gjelder, i tillegg til totalbeløp den dekker. Om dekningen ikke er god nok, kan familien risikere en stor, økonomisk byrde om noe faktisk skulle skje barnet.

Pris på barneforsikring

Når det gjelder pris på barneforsikring så må du gjøre det du kan for å finne beste prisen for deg. Det finnes mange måter å gjøre dette på. Som småbarnsforeldre har man gjerne et nettverk med andre småbarnsforeldre og det kan være noen av dem har forsikring. Snakk med dem, hør hva de mener om barneforsikring, om de har barneforsikring og hvor fornøyde de er med sitt forsikringsselskap. Har de hatt tilfeller der de måtte be forsikringsselskapet om erstatning og hvordan oppførte selskapet seg i den situasjonen som selvfølgelig var en belastning? Det bør være et avgjørende punkt for valg av forsikringsselskap.

Finn din barneforsikring

Fant du ikke det du lette etter? Se andre relevante sider her:

Beste barneforsikring

Kontakt

Har du spørsmål eller trenger mer informasjon? Kontakt oss på kontakt@bestebarneforsikring.com